Abonneren

Een abonnement kost € 32,50 per kalenderjaar (per 1 januari 2019).

Wilt u een abonnement? Dan kunt u een email of brief sturen naar:

Administratie Kerk op Dordt,

Gravensingel 19, 3319 EN Dordrecht.

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 – 12.00 uur

telefoon: 078 – 616 00 07

email: abonnement@kerkopdordt.nl

Opzeggen van een abonnement kan uitsluitend schriftelijk uiterlijk 1 november van het kalenderjaar bij Administratie Kerk op Dordt.