Kerk op Dordt

Kerk op Dordt is het kerkblad voor de Hervormde Gemeente te Dordrecht (met de wijkgemeenten Grote Kerk, wijk 2 – Augustijnenkerk , wijk Krispijn – Pauluskerk, wijk 7 –Pauluskerk en de Andreaskerk) en de Protestantse Gemeente Dordrecht-Dubbeldam te Dordrecht (met de wijkgemeenten Wilhelminakerk-Petruskapel, de Bron, de Wijnstok en Ontmoetingskerk). Meer informatie over de wijkgemeenten: www.pkn-dordrecht.nl

Het kerkblad verschijnt eenmaal in de twee weken m.u.v. de zomervakantie en de kerstperiode. Dan verschijnt het kerkblad eenmaal in de drie weken.

Kerk op Dordt wordt uitgegeven door de Protestantse Stichting Kerkblad Eiland van Dordrecht.

De redactie bestaat uit vijf à zeven personen. Namens de Algemene Kerkenraden fungeert een redactieraad, bestaande uit vier personen, als een soort Raad van Toezicht. In het Stichtingsbestuur, de redactie en de redactieraad zijn de twee kerken vertegenwoordigd.

kerkopdordtKerk op Dordt telt gemiddeld 32 pagina’s waarin een schat aan informatie is te vinden over alles wat leeft in de wijken, landelijk en buiten de landsgrenzen.

Het kerkblad heeft op de voorpagina een meditatie. De meditatie wordt bij toerbeurt verzorgd door één van de predikanten of pastoraal werkers. Op de achterpagina verzorgen aantal vaste scribenten, aangevuld met enkele gastscribenten, de rubriek P.S.. In P.S. geven de schrijvers op persoonlijke wijze aandacht aan een gebeurtenis of onderwerp waar zij beroepshalve of anderszins affiniteit mee hebben.

Verder zijn in het kerkblad te vinden de kerkdiensten en de collectedoelen voor de komende zon- en feestdagen, het Bijbelleesrooster, de historische rubriek, de algemene berichten, de wijkberichten en de berichten van de algemene kerkelijke instanties.

De kopij- en verschijningsdata: Kerk op Dordt verschijningsdata 2024