Algemene redactie

De algemene redactie van Kerk op Dordt wordt gevormd door zeven personen uit de drie deelnemende kerken.

De algemene redactie verzamelt voor het a.s. kerkblad de meditatie, de bijdrage voor P.S., alle kopij van de diverse wijkgemeenten en de algemene kerkelijke instanties. Verder verzamelt zij het overzicht van de kerkdiensten en de collectedoelen, de historische rubriek, de kerkelijke agenda, de algemene berichten uit plaats, land en de wereld.

De algemene redactie heeft overleg met de vormgever en de drukker.

Heeft u berichten voor de algemene pagina’s, stuurt u dit naar kopij@kerkopdordt.nl

De kopij- en verschijningsdata: Kerk op Dordt verschijningsdata 2023

Instructies voor het aanleveren van kopij zijn hier te downloaden