Stichting Kerk op Dordt

Het kerkblad “Kerk op Dordt”wordt uitgegeven door de Protestantse stichting Kerkblad Eiland van Dordrecht. Deze stichting wordt in stand gehouden door de Hervormde gemeente te Dordrecht en de Protestantse gemeente Dordrecht – Dubbeldam te Dordrecht.

Het bestuur van de stichting bestaat uit vier leden:

R. Sekeris voorzitter
A.J.  la Soe secretaris
P. Barendregt penningmeester
H.L. Boele-de Bruin algemeen bestuurder

Het bestuur treedt op als uitgever van het kerkblad en is daarmee verantwoordelijk voor de zakelijke aspecten van het kerkblad. Het is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het kerkblad. De redactie is onafhankelijk, binnen de kaders van het redactiestatuut dat door de redactieraad is goedgekeurd.

Het bestuur is te bereiken via het emailadres: stichting@kerkopdordt.nl.

Hier vindt u de statuten en het redactiestatuut.