Wijkredactie

Iedere wijkgemeente heeft een eigen wijkscribent. Deze wijkredacteur verzamelt alle kopij voor het a.s. kerkblad. Hij/zij redigeert de kopij en stuurt de kopij op naar de algemene redactie.
Heeft u kopij voor de wijkberichten, stuurt u dit naar de wijkscribent van de betreffende wijkgemeente:

De kopij- en verschijningsdata: Kerk op Dordt verschijningsdata 2023

Instructies voor het aanleveren van kopij zijn hier te downloaden